Välkommen till MÖTESPLATS APOSTOLISKA MINISTERIER

Golgatavandring apostoliska ministerier har tagits upp av allsmäktige gud som en para-kyrkan ministeriet att bistå i Kristi kropp av att fullända den heliga för ministeriet och upplyftande av Kristi kropp (se Ephesians 4:12).

Det uppdrag som vi fått från vår Herre Jesus Kristus kommer att förverkligas genom litteratur, audio-visuella och vårt ansikte bok sida. Vårt mål är att arbeta tillsammans med kyrkan valörer och lokala oberoende kyrkor för utbyggnad av Kristi kropp och därför har vi gjort allt vårt material fritt tillgängligt. Våra filmer, artiklar och böcker får kopieras och distribueras med två stora villkor; de är aldrig att säljas och alla videoklipp, artiklar och böcker är att hålla den Golgatavandring apostoliska ministerier logotyp och adress. Kostnaden för kopiering och distribution av vårt material som uppkommit kan återvinnas, men ingen vinst.

Golgatavandring apostoliska ministerier grundsatser om tro och Mission Statement definieras för att upprätthålla goda relationer med Kristi kropp och därför kan vi begränsa vår undervisning vår doktrinära övertalning utan avsikt att diskriminera andra doktrinära övertygelser. Ingen korrespondens kommer att ske avseende olika doktrinära övertygelser.

Vi litar på att ministeriet kommer att vara en välsignelse för Kristi kropp.

Guds skönaste välsignelser

Dr Joseph och Dolores D’Allende